• Nyläggning & omläggningar av tak med betongpannor,

lertegel och plåt.

  • Takrenoveringar ex. efter vattenläckage,

stormskada

  • Montering av takavvattningssystem såsom hängrännor,

stuprör m.m

  • Taksäkerhet såsom takbryggor, snörasskydd

och stegsäkringar.

  • Plåtarbeten på tak såsom ränndalar, skorstensbeslag, stosar m.m

 

 

Takpartner i Borlänge AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-68 100, info@takpartner.se