Hantering av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig

Takpartner i Borlänge AB, orgnr: 556809-3834, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Takpartner och som Takpartner behandlar rörande dig i övrigt.

 

Insamling och tillhandahållande av personuppgifter

De personuppgifter Takpartner behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du gör en intresseanmälan/förfrågan.

Takpartner behandlar personuppgifter om dig när så är nödvändigt för angivna ändamål. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefon, e-post samt personnummer.

 

Ändamål och rättslig grund

Takpartner behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

 

Intresseanmälan, orderbekräftelse, fakturering samt ROT-ansökan

Takpartner samlar enbart in personuppgifter för att kunna utföra en tjänst som du har beställt. Takpartner behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Uppfyllande av rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på Takpartners verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling kan vara att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

 

Överföring av personuppgifter till andra parter

Takpartner lämnar inte ut personuppgifter till andra parter än Skatteverket vid begäran av ROT-avdrag eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifterna sparas även under sådan tid som lag, författning, garanti eller myndighetsbeslut kräver det.

 

Dina rättigheter som registerad

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0243-68 100 eller info@takpartner.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

Takpartner i Borlänge AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-68 100, info@takpartner.se