Information från vår samarbetspartner Monier som kan vara bra för dig som kund att känna till.

 

Tegelpannor har funnits i tusentals år. Kanske det bästa exempel på byggmaterial som medverkat till vackra byggnader och skapat täta och säkra tak. Att förstå hur det fungerar kan vara det första steget till ett nytt tak. Man talar ibland om taket som husets femte fasad. Men det är att underskatta taket en smula. Takets uppgift är tuffare än väggarnas. Att skydda huset från skador från väder och vind i ett tufft nordiskt klimat med både kraftigt regn, mycket snö och hårda stormar kräver sitt material. Här berättar vi mer om hur taket fungerar. Vi börjar utifrån, eller snarare uppifrån.

 

Takpannor

Det klassiska materialet för takpannor är alltså tegel. Ett starkt och tåligt naturmaterial, ursprungligen av lera, som bränns till tegelpannor i över tusen grader. Det klarar stora temperaturvariationer utan att skadas, finns i flera färger och profiler, åldras naturligt och kan bli mer än hundra år gammalt. Under 1900-talet började "nya" material kopiera tegelpannas utseende, i första hand betong och plåt. Pannorna på taket är utformade för att regn och snö ska rinna av, därför måste ett tak med pannor ha en viss lutning, från c:a 14°. Denna minsta taklutning varierar något mellan olika pannor. För att vara på den säkra sidan: kolla med din återförsäljare eller takläggare.

 

Under pannorna

Under pannorna ligger läkten som pannorna vilar på. Läkten gör att luft kan cirkulera under pannorna och fukt kan släppas ut. Och det är i läkten man fäster pannorna med clips, skruv eller spik. Hur detta görs beror på vilken panna som används och hur utsatt taket är för hårda vindar.

 

Underlagstak

Läkten ligger på ett underlagstak som kan bestå av trä, sk råspont, eller modernare material. Underlagstakets uppgift är att vara vattenavledande i den meningen att eventuellt vatten som kan tränga in under pannorna vid hårda väderförhållanden kan rinna av taket utan att tränga in i konstruktionen. Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan minimera risken för fuktskador.

 

Specialpannor

För att taket skall bli tätt och se bra ut finns specialpannor för olika ”kantdelar” av taket. T ex: Nockpannor, Grennockar och Gavelpannor. För att öka hållbarheten vid ränndalar och valmnockar där man behöver kapa pannor rekomenderar vi att man använder halvpannor. Därutöver finns olika specialpannor som gör takläggningen enklare, som t ex T-nockar och Valmbörjan.

 

Originaldelar även för taket

Ett tak blir aldrig starkare än sin svagaste punkt. Därför har vi på MONIER lagt ner mycket arbete och forskning på produkter för takets olika delar. Varje specialpanna eller komponent är utformad och testad inte bara för att på bästa sätt klara sin specifika funktion, utan också för att fungera ihop med anslutande komponenter och taket som helhet. Det enklaste sättet att få ett tak med garanterad funktion är ett begära ett taksystem från MONIER.

 

Säkerhet

Det är ditt tak, och med det följer ett visst ansvar. Du ansvarar för säkerheten för de som ger sig upp på taket för att arbeta. Som t.ex. sotare, antennmontörer och snöskottare. Detta gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Enligt lagen skall det därför finnas taksäkerhetsprodukter på ett tak. Omfattning och krav på utformning regleras i nationella föreskrifter. Det kan gälla taksteg, stegsäkringar, gångbryggor, plattformar, livlinefästen och snörasskydd mm. Dessa produkter ingår också i Moniers taksystem

 

Takpartner i Borlänge AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-68 100, info@takpartner.se