Takpartners mål är 100 % nöjda kunder. Vi lovar att våra arbetsmetoder och resultat alltid skall stämma överens med vårt avtal

med dig som kund!

 

Vi lämnar 15 års garanti på material, och på utfört arbete i enlighet

med konsumenttjänstlagen.

 

Vi känner trygghet i vårt sätt att arbeta och är måna om

att du som kund känner trygghet i ett samarbete

med oss.

Vi utlovar därför 100 % garanti på alla arbeten vi utför.

 

Skulle du som kund anse att resultatet inte motsvarar vår överenskommelse, utför vi förbättrande åtgärder tills

du som kund blir nöjd.

Takpartner i Borlänge AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-68 100, info@takpartner.se